Deze privacyverklaring is gewijzigd op 01-06-2018

I-Reflection, gevestigd te Capelle aan den IJssel aan de Schinkelse Baan 6, levert diensten en producten. Voor de correctie uitvoering van deze diensten en de verkoop van producten verwerken wij persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegeven die wij verwerken hangen af van de vorm van dienstverlening. Voor een nieuwsbrief hebben wij niet meer informatie nodig dan naamgegevens en e-mailadres. Gaat het om het aanmelden voor een cursus of opleiding dan kunnen gegevens worden vastgelegd die relevant zijn in het kader van de opleiding zoals aanwezigheid, resultaten, feedback, certificaat/diplomagegevens etc. Bij het aanmelden voor een hypotherapiesessie vragen we om informatie over gezondheid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

I-Reflection verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij aanmelding ten behoeve van hypnosesessies met betrekking tot gezondheid en daar waar van toepassing gegevens van personen jonger dan 16 jaar via opgave van de ouder(s) of verzorger(s). Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben vastgelegd over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@i-reflection.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

I-Reflection verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor een zorgvuldige afhandeling van bestellingen en aanmeldingen voor onze diverse vormen van dienstverlening. We willen je kunnen informeren per e-mail en of telefoon omtrent wijzigen en andere belangrijke informatie.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief met informatie over hypnose en hypnotherapie en ons aanbod van producten en dienstverlening.

I-Reflection verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

I-Reflection deelt jouw gegevens niet met andere partijen zonder dat daar de noodzaak voor bestaat.  Daar waar van het delen van gegevens sprake is, wordt expliciet toestemming gevraagd voor het delen van de gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

I-Reflection gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. I-Reflection gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bewaren van gegevens

I-Reflection bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Nieuwsbrieven De gegevens nodig voor verzending van de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment dat je hiervoor uitschrijft.

Opleiding/cursussen HI-Reflection bewaart de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk o.a. voor het opnieuw kunnen verstrekken van een kopie van het certificaat, uitnodigen voor opvolgingsbijeenkomsten.

Voor het bewaren van de overige persoonsgegevens wordt de termijn van vijf jaar aangehouden.

I-Reflection mag persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daar waar een inschrijving of lidmaatschap van toepassing kun je je direct uitschrijven uit de nieuwsbrief. Dit alles onder voorbehoud van de eisen die de wet stelt ten aanzien van bewaartermijnen van bepaalde gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

I-Reflection neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via:

I-Reflection

Schinkelse Baan 6

2908 LE Capelle aan den IJssel

Tel: 0648 009 412

info@i-reflection.nl