Wat is healing ?

Het woord "healing" betekent in het Nederlands simpelweg "genezing" of "heel worden".

Een mens bestaat uit, lichaam, geest en ziel en is daardoor een multi-dimensionaal wezen. Ons fysieke lichaam wordt gedragen door een energieveld, dat in zijn verschillende dimensies en frequensties alle informatie over ons lichaam, geest en ziel bevat. In deze energieveld worden lichamelijke en geestelijke verstoringen en blokkades waargenomen nog voordat ze zich lichamelijk manifesteren.

In de alternatieve geneeswijze is "healing" een verzamelwoord voor verschillende vormen van energetisch werk, zoals magnetiseren, Reiki, therapeutic healing, trance healing etc. Al deze healingvormen hebben als doel om via de bewerking van het energetisch veld het welzijn van de cliënt te bevorderen.

De "healer" werkt met universele energie waarbij de cliënt  op een stoel zit of op een behandeltafel ligt. Clënt wordt enkel gevraagd zijn schoenen uit te doen en wordt nimmer gevraagd andere kledingstukken te verwijderen. Eventuele aanraking gebeurt nooit zonder voorafgaande toestemming van client.

Voor sommige mensen heeft "healing" iets magisch. Omdat de healer met energie en de spirtituele wereld werkt wordt het vaak geassociaeerd met wonderen. Vaak komen dan ook mensen met terminlae ziektes, die in het reguliere circuit uitbehandeld zijn, naar de healer in de hoop dat deze hen kan redden. Een healer is echter geen tovenaar! Ondanks dat er wondergenezingen in de wereld  bekend zijn, evenals in de reguliere sector zijn dat de uitzonderingen op de regel.  Een healer kan een cliënt in zijn proces naar beste kunnen begeleiden, maar healing betekent geen garantie voor genezing. Ons lichaam heeft een zelfgenezend vermogen en een healer helpt deze in gang te zetten. De mindset van cliënt speelt hierin een grote rol. ­

 

Intuitieve en energetische opleidingen